Cafe Tempo i Burnt Pine

Åben kort
Lokal tid:
09:33:24
Open

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Taylors Road, 2899, Burnt Pine, NF Norfolk Island
Kontakter telefon: +672 3 23773
Latitude: -29.0344344, Longitude: 167.9533449
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Sandy McEachan

  Sandy McEachan

  ::

  Average to good burgers. Service was a bit casual = slow.

 • Dale Thomas

  Dale Thomas

  ::

  Good selection of food and pleasant staff

 • Damian Finch

  Damian Finch

  ::

  Always happy n helpful, good food n great coffee

 • Tomas Carroll

  Tomas Carroll

  ::

  I like the smell. My bird loves this place.

 • Drew Cooper

  Drew Cooper

  ::

  Really nice place. Food is excellent. Service always with a smile

Nærmeste Cafe:

Wrap & Roll Cafe

Taylors Road Burnt Pine NF
cafeLæs mere

The Golden Orb Bookshop & Cafe

Burnt Pine
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier i Norfolk Island

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning